Privacy en Cookiestatement

Thijs Pensioenconsultants & Mediators respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Wat doet Thijs Pensioenconsultants & Mediators met uw gegevens?

Thijs Pensioenconsultants & Mediators verzamelt persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten op het gebied van pensioenadvies en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Als u een contact- of terugbelformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Daarnaast bieden wij een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van pensioenen. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Als relatie van Thijs Pensioenconsultants & Mediators heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, wijzigen we deze gegevens graag. Daarnaast kunt u ons schriftelijk of per e-mail op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, of uw gegevens wenst te laten verwijderen. Dit kan via een e-mail naar info@thijspensioenconsultants.nl of een brief naar Thijs Pensioenconsultants & Mediators, Alexanderlaan 30, 2281 XR Rijswijk.

Thijs Pensioenconsultants & Mediators verkoopt uw gegevens niet

Thijs Pensioenconsultants & Mediators zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Het kan voorkomen dat wij derde partijen inschakelen om een dienst of project uit te voeren. Thijs Pensioenconsultants & Mediators zal deze derde partijen uitsluitend toegang geven tot systemen met persoonlijke gegevens indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht of dienst. De door ons ingeschakelde derde partijen zijn verplicht om een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen waarin zij zich verplichten om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. De cookies die door de website van Thijs Pensioenconsultants & Mediators worden geplaatst, zijn webanalytics cookies. Hiermee kunnen wij uw gebruikerservaring verbeteren door het anoniem monitoren van webbezoek. Thijs Pensioenconsultants & Mediators gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een individu.

Daarnaast maakt de site van Thijs Pensioenconsultants & Mediators gebruik van cookies om het delen van  van informatie op social media mogelijk te maken.

Links

Op de website van Thijs Pensioenconsultants & Mediators zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Thijs Pensioenconsultants & Mediators kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

 

Laatste update: 6 mei 2013