Pensioencommunicatie en -voorlichting

 • Waarom is pensioencommunicatie zo belangrijk?

Op 1 januari 2017 is de Wet Pensioencommunicatie volledig ingevoerd. Vanaf dat moment hebben werkgevers een uitgebreide zorg- en informatieplicht gekregen. Ze dienen er o.a. voor te zorgen dat pensioendeelnemers antwoord kunnen geven op de volgende drie vragen:

Pensioencommunicatie-drie-vragen

Pensioencommunicatie-3-stappenMaar de invoering van deze wet is niet het enige argument:

 • Veel pensioendeelnemers vinden pensioeninformatie nog steeds lastig te begrijpen. En dat terwijl carrièrepaden steeds veranderlijker worden;
 • Pensioen maakt gemiddeld zo’n 15% van de loonkosten uit. Het wordt daarom steeds belangrijker een goed pensioen (inclusief communicatie/voorlichting) als onderscheidende arbeidsvoorwaarde in te zetten.

 • Pensioencommunicatie door werkgevers

Vaak blijft pensioencommunicatie of -voorlichting beperkt tot het beantwoorden van vraag 1: “Hoeveel pensioen heb ik opgebouwd?”. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het opsturen van Uniforme Pensioenoverzichten (UPO) en Pensioen 1-2-3, dat alle informatie met betrekking tot de pensioenen van een werknemers in kaart brengt.

Niettemin, juist bij het beantwoorden van vraag 2 (“Is dat genoeg voor wat ik later wil?”) en 3 (“Wat kan ik nu nog doen?”) kunnen werkgevers van toegevoegde waarde zijn, omdat zij beter bekend zijn met de persoonlijke omstandigheden van de werknemer. Daarom is het een goed idee om regelmatig één-op-één gesprekken te organiseren, waarbij voor ieder individueel inzicht wordt gegeven in het inkomen na pensioen en de diverse keuzemogelijkheden.

Uiteraard kan niet van iedere werkgever verwacht worden dat hij of zij de benodigde kennis in huis heeft om dit zelf te kunnen doen. In dat geval kunt u terecht bij Thijs Pensioenconsultants.

 • Het organiseren van gesprekken of informatiebijeenkomsten met nieuwe medewerkers, aan de hand van een checklist voor werkgevers;
 • Het organiseren van regelmatige pensioenspreekuren, waarvan uw medewerkers op afspraak gebruik kunnen maken- online, via chat of op locatie;
 • Het organiseren van persoonlijke één-op-één adviesgesprekken met bestaande werknemers, waarbij het opgebouwde pensioen en de te maken keuzes individueel worden besproken.

 • Toegenomen waardering van bestaande werknemers;
 • Extra argument voor de werving van nieuwe medewerkers;
 • Minder druk op de HR afdeling;
 • Onafhankelijk, wij hebben geen belang bij uitvoerders of verzekeraars;
 • Kosten kunnen door werkgever en werknemer gedeeld worden.

 • Pensioenvoorlichting door accountants en adviseurs

Als accountant of adviseur krijgt u regelmatig te maken met vragen over pensioen. Of u wordt gevraagd mee te denken bij het opstellen van een optimale pensioenregeling voor werkgevers en dga’s. Hierbij kunt u al snel tegen de grenzen aanlopen van wat mag van de AFM als het gaat om advisering. Bovendien ontbreekt het u wellicht aan de capaciteit om pensioenvoorlichting te organiseren bij uw klanten. Dan is professionele externe ondersteuning door Thijs Pensioenconsultants een goede optie.

 • Het organiseren van één op één gesprekken, pensioenspreekuren, chatsessies of informatiebijeenkomsten bij uw klanten, uit naam van uw kantoor;
 • Het fungeren als sparring partner voor uw eigen medewerkers bij pensioenvraagstukken;
 • Het inzicht geven in de pensioensituatie en de keuzemogelijkheden in specifieke of complexe gevallen.

 • Extra dienst en extra expertise onder eigen naam
 • One-stop-shop voor uw klanten
 • Onafhankelijke gesprekspartner, geen belang bij uitvoerders of verzekeraars
 • Aantrekkelijke marge voor uw kantoor

 • Heeft u een vraag over pensioencommunicatie of pensioenvoorlichting?

Neem dan nu contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak. Hoe eerder uw medewerkers beginnen met het maken van de juiste keuzes op basis van heldere informatie, hoe meer de pensioenregeling oplevert!