Actueel

Pensioennieuws september 2021

Prinsjesdag en overige pensioennieuws september 2021

Prinsjesdag 2021

Traditiegetrouw presenteert het kabinet op Prinsjesdag de Miljoenennota en de Rijksbegroting voor het volgende jaar. Aangezien we op dit moment te maken hebben met een demissionair kabinet zijn er niet al te veel grote, nieuwe maatregelen aangekondigd. Over het algemeen is de teneur positief: “Volgens ramingen van het Centraal Planbureau zet het economisch herstel na de coronacrisis nog iets sterker door dan eerder werd gedacht. Het CPB gaat volgend jaar uit van een economische groei van 3,5 procent en dit jaar van 3,9 procent, aldus dit artikel op nos.nl. De conclusie is dan ook dat we er, ondanks de coronacrisis, beter voorstaan dan aan de vooravond van de kredietcrisis.

Een aantal highlights uit de plannen voor volgend jaar die mogelijk effect hebben op uw inkomen, vermogens- of pensioenopbouw:

  • De eerste schijf van de inkomstenbelasting wordt ietsjes verlaagd naar 37,07% (was 37,10%). Ook wordt de inkomensgrens van de eerste schijf licht verhoogd van €68.507 naar €69.398
  • Het heffingsvrij vermogen in box 3 wordt verhoogd naar €50.650, zodat mensen een grotere belastingvrije buffer aan kunnen houden. Daarnaast zijn er verduidelijkingen gegeven op de wijze waarop jaarlijks de rendementspercentages in box 3 worden berekend en aangepast. (Zie ook later in dit artikel.)
  • Voor ondernemingen geldt dat in 2022 een groter deel van hun winst onder het lage tarief van de vennootschapsbelasting gaat vallen. De grens gaat van €245.000 naar €395.000.
  • De zelfstandigenaftrek voor zzp-ers wordt tussen nu en 2036 in stappen verlaagd van €6.670 naar €3.249.
  • Bijna alle heffingskortingen, zoals de arbeidskorting en de ouderenkorting, gaan in 2022 iets omhoog.

Een zeer volledige samenvatting van alle aangekondigde maatregelen is te vinden op https://www.rendement.nl/prinsjesdag

Overig Pensioennieuws

“Vermogensrendementsheffing box 3 is discriminerend”

De fictieve rendementen waarmee de Belastingdienst rekent om de vermogensrendementsheffing in box 3 te bepalen zijn onredelijk, aldus de rechter. Ondanks het feit dat er nu onderscheid wordt gemaakt tussen rendement op sparen en rendement op beleggen, blijft het halen van het rekenrendement onhaalbaar voor mensen die alleen maar sparen. Daarmee is het in strijd met het discriminatieverbod uit het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Met name het feit dat er gerekend werd met een vast veronderstelde verdeling tussen sparen en beleggen, terwijl voor 40% van de belastingbetalers geldt dat zij alleen maar sparen in box 3, neemt de rechter de wetgever kwalijk. Lees verder: https://www.rendement.nl/inkomen-uit-sparen-en-beleggen/nieuws/rechter-kraakt-box-3-heffing-nieuwe-stijl.html

Vervroegd pensioen ook mogelijk voor mensen die vallen onder cao VTT

Vanaf 1 september is het voor mensen in de thuiszorg en verpleeg- en verzorgingshuizen ook mogelijk om vervroegd met pensioen te gaan. Het gaat om zo’n 470.000 mensen die nu maximaal 3 jaar voor de AOW-leeftijd mogen stoppen. Wel moet je minimaal 45 jaar in de Zorg & Welzijn sector hebben gewerkt, waarvan 20 jaar in een zwaar beroep. De vroegpensioenregeling bestaat sinds begin dit jaar, en blijkt populair te zijn. Toch is er ook kritiek: te weinig mensen met echt zware beroepen maken er gebruik van en juist te veel mensen met kantoorberoepen. De FNV concludeert: “Kennelijk is de financiële vergoeding te beperkt om de wel gewenste stap te zetten.”

Dekkingsgraad pensioenfondsen gestegen

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft recent cijfers gepubliceerd waaruit blijkt dat het weer wat beter gaat met de pensioenfondsen: de dekkingsgraad is zodanig gestegen dat het de pensioenfondsen bijna weer is toegestaan om indexeringen door te voeren (boven de 110%).

Bron: https://www.dnb.nl/statistieken/dashboards/pensioenen/

Eén van de oorzaken voor de gestegen dekkingsgraad is de gestegen resultaten uit beleggingen. Pensioenfondsen komen daarbij wel steeds vaker voor een dilemma: kiezen ze voor rendement of duurzaamheid? Op 3 september jl. kondigde PME, pensioenfonds van de metaal- en techindustrie, aan al haar beleggingen in fossiele energie te verkopen. Deelnemers aan pensioenfondsen kunnen zelf niet kiezen waarin hun pensioen wordt belegd, maar hebben daar weer een steeds nadrukkelijkere mening over – en die laten ze weten. Pensioenfondsen luisteren hier wel degelijk naar en gaan aan de slag met duurzame beleggingsstrategiën. Sommigen stappen uit fossiele energie, zoals PME, anderen kiezen er bewust voor om hierin te blijven beleggen, juist om zo invloed uit te kunnen oefenen op het verduurzamingsbeleid. Lees meer: https://www.nu.nl/economie/6154893/eerste-grote-pensioenfonds-verkoopt-beleggingen-in-fossiele-energie.html

Jonge belegger neemt steeds meer risico om vroeg te kunnen stoppen met werken

De FIRE- beweging (Financial Independence Retire Early) lijkt ook in ons land voet aan de grond te krijgen.  Er gaan steeds meer jongeren beleggen en ze durven hierbij ook steeds grotere risico’s te nemen, zo blijkt uit een peiling van de AFM. RTLZ maakte deze samenvatting in de vorm van een video:

Laat uw reactie achter

Copyright ©2013. All Rights Reserved.