Actueel

Pensioennieuws september 2020

Pensioennieuws september 2020

Aankondigingen Prinsjesdag 2020

Op 15 september 2020, Prinsjesdag 2020, werden de begroting en plannen voor 2021 bekendgemaakt. Wij hebben hier de punten uitgehaald die relevant zijn voor uw pensioen.

Het tarief voor de 1e schijf van de inkomstenbelasting daalt

In 2021 begint de hoogste tariefschijf bij een inkomen van €68.507. Tot dit bedrag betaalt u 37.1% (was 37,35%) belasting, daarboven 49,5%. Het percentage van de 1e schijf is dus iets gedaald.

Aangezien pensioengerechtigden geen AOW-premie meer hoeven te betalen als onderdeel van de premie volksverzekeringen is het tarief van schijf 1 nog lager. Dit is het complete overzicht:

Vrijstelling in box 3 gaat omhoog

Zoals aangekondigd in onze Pensioennieuws update van juni 2020, zou staatssecretaris Snel met een aangepast plan komen voor box 3. Deze is met Prinsjesdag gepresenteerd. De belangrijkste wijzigingen t.o.v. het oude voorstel zijn dat de vrijstelling in box 3 wordt verhoogd naar €50.000 (was € 30.846). Voor partners wordt de nieuwe vrijstelling €100.000. De manier van berekenen van de vermogensrendementsheffing wordt niet aangepast, wel veranderen de percentages en de bedragen binnen de drie schijven. Zie onderstaand overzicht.

Wijzigingen vermogensrendementsheffing box3 2021
Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/belastingwijzigingen-voor-ons-allemaal/box-3

Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u spaart of belegt voor uw pensioen, gaat u onder het vrijstellingsbedrag minder belasting betalen, daarboven juist meer. Let op: het gaat hier om sparen of beleggen in privé. U kunt ook sparen of beleggen voor uw pensioen in de BV. Wat het meest gunstig is, verschilt per geval. Als u benieuwd bent of het voor u verstandig in om pensioen op te bouwen in privé of in een bv, rekenen wij dat graag voor u door. Neem dan contact met ons op.

Steeds meer 65 plussers met negatief vermogen werken langer door

Uit recent onderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau Regioplan, blijkt dat steeds meer 65 plussers doorwerken na hun pensioenleeftijd. Hadden in 2009 140.000 AOW-ers een betaalde baan, tien jaar later is dat aantal gestegen naar 215.000. Dat is een stijging van 53%.

Enerzijds komt dit door de vergrijzing van de maatschappij, maar anderzijds komt dat omdat steeds meer mensen ervoor kiezen om langer door te werken na hun pensionering. Een deel doet dit omdat ze zich nog fit voelen en een graag een nuttige bijdrage aan de samenleving wil leveren. Helaas wordt het deel dat doorwerkt omdat het financieel noodzakelijk is, steeds groter. Volgens het onderzoek zijn er zo’n 77.000 gepensioneerden met een negatief vermogen.

Lees meer:

https://www.parool.nl/nederland/gepensioneerden-werken-vaker-door-maar-dat-is-niet-altijd-een-vrije-keuze~b152a254

https://www.telegraaf.nl/financieel/1715819650/pensionado-gevoel-niet-voor-iedereen-weggelegd

Minister Koolmees kan door met nieuw pensioenstelsel na akkoord sociale partners

Op 4 juli stemde de FNV in met de uitwerking van het pensioenakkoord. Als gevolg daarvan kan minister Koolmees door met het omzetten van de pensioenafspraken in een wetsvoorstel. Pas als de Eerste en Tweede Kamer hier ja op zeggen, gaat de nieuwe pensioenwetgeving in. Dit wordt verwacht in januari 2022. Pensioenfondsen moeten uiterlijk per 1 januari 2026 over naar het nieuwe stelsel. In de tussentijd wordt goed gekeken naar de consequenties van het nieuwe stelsel voor verschillende groepen. Pensioendeelnemers krijgen te zien wat hun verwachte pensioen wordt in de nieuwe situatie en de oude situatie. Deelnemers voor wie de nieuwe situatie negatief uitpakt, worden gecompenseerd.

Hoe zat het ook alweer? Uit onze Pensioennieuws update van juni 2020:  “In het nieuwe stelsel krijgt iedereen een premie waarmee je pensioenvermogen kunt opbouwen. Hoeveel je uiteindelijk opbouwt, hangt helemaal af van de rendementen die worden gehaald op basis van die premie. Op dit moment ontvangen werknemers op hun pensioendatum een vooraf bepaald bedrag, bijvoorbeeld 70% van hun gemiddelde loon. Dit was een belofte, welke verdwijnt in het nieuwe stelsel.”

Aangezien deze belofte verdwijnt, verdwijnt ook de noodzaak voor het gebruik van rekenrente en dekkingsgraden. Dit geeft de pensioenfondsen, die volgend jaar toch weer dreigen te moeten korten op pensioen door de Corona-crisis, in de toekomst meer lucht.

In het pensioenakkoord is ook vastgelegd hoe snel de AOW-leeftijd stijgt. In 2020 en 2021 blijft dit 66 jaar en 4 maanden, daarna stijgt de AOW-leeftijd met 3 maanden per jaar, tot 67 jaar in 2024. Vanaf 2025 stijgt de AOW-leeftijd maar 8 maanden per jaar dat we langer leven.

Lees verder:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/07/04/overeenstemming-over-uitwerking-pensioenakkoord

Laat uw reactie achter

Copyright ©2013. All Rights Reserved.