Actueel

Laatste herstelmogelijkheid afkoop of omzetting pensioen in eigen beheer

Laatste kans informatieformulier afkoop of omzetting pensioen in eigen beheer

De belastingdienst biedt met een nieuw besluit de DGA een laatste kans om het vereiste informatieformulier voor de afkoop of omzetting van het pensioen in eigen beheer aan te leveren.

Als de belastingdienst constateert dat er geen informatieformulier is ingediend maar wel gebruik is gemaakt van de gefaciliteerde beëindiging van het PEB, dan krijgt de DGA de gelegenheid dit te herstellen en…

Ex-partner uitkopen uit eigen woning met NHG wordt makkelijker

Uitkopen ex-partner eigen woning NHG

De huidige coronacrisis heeft veel gevolgen. Zo verwacht de vFAS, de vereniging van familierechtadvocaten, “een grote piek in het aantal echtscheidingen, mogelijk wel tienduizend meer dan normaal.” (Bron: ad.nl) De coronacrisis zorgt ervoor dat je nu niet kan weglopen voor zaken waar dat voorheen wel kon. Hierbij lopen irritaties en spanningen op, en in het uiterste geval leidt dit dus tot een…

Negatieve marktrente oprenten oudedagsverplichting

Negatieve spaarrente

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst publiceert regelmatig antwoorden op veelgestelde vragen. Deze vragen gaan logischerwijze over de fiscale behandeling van pensioenen. Op de laatste dag van 2019 werd V&A 19-007 gepubliceerd. Hierin gaat het CAP in op de vraag of, indien de marktrente negatief is, ook uit moet worden gegaan van deze negatieve rente voor het…

Copyright ©2013. All Rights Reserved.