Actueel

Ex-partner uitkopen uit eigen woning met NHG wordt makkelijker

Uitkopen ex-partner eigen woning NHG

De huidige coronacrisis heeft veel gevolgen. Zo verwacht de vFAS, de vereniging van familierechtadvocaten, “een grote piek in het aantal echtscheidingen, mogelijk wel tienduizend meer dan normaal.” (Bron: ad.nl) De coronacrisis zorgt ervoor dat je nu niet kan weglopen voor zaken waar dat voorheen wel kon. Hierbij lopen irritaties en spanningen op, en in het uiterste geval leidt dit dus tot een…

Negatieve marktrente oprenten oudedagsverplichting

Negatieve spaarrente

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst publiceert regelmatig antwoorden op veelgestelde vragen. Deze vragen gaan logischerwijze over de fiscale behandeling van pensioenen. Op de laatste dag van 2019 werd V&A 19-007 gepubliceerd. Hierin gaat het CAP in op de vraag of, indien de marktrente negatief is, ook uit moet worden gegaan van deze negatieve rente voor het…

Vanaf 1 januari 2020: Nieuwe wet partneralimentatie

Nieuwe wet partneralimentatie per 1 januari 2020

Per 1-1-2020 wordt de maximale termijn aan partneralimentatie maximaal 5 jaar. Dit is meer dan de helft minder dan dat het was, namelijk 12 jaar. De wetgever past deze termijn aan, omdat steeds meer partners na hun scheiding financieel zelfstandig zijn, en 12 jaar alimentatie dus eigenlijk niet meer bij deze tijd past.

Er zijn echter een paar uitzonderingen:

Als de kinderen jonger…

Copyright ©2013. All Rights Reserved.