Actueel

Negatieve marktrente oprenten oudedagsverplichting

Negatieve spaarrente

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst publiceert regelmatig antwoorden op veelgestelde vragen. Deze vragen gaan logischerwijze over de fiscale behandeling van pensioenen. Op de laatste dag van 2019 werd V&A 19-007 gepubliceerd. Hierin gaat het CAP in op de vraag of, indien de marktrente negatief is, ook uit moet worden gegaan van deze negatieve rente voor het oprenten van een oudedagsverplichting.

Uit V&A 19-007 volgt dat, indien de marktrente negatief wordt vastgesteld, de verplicht toe te passen oprenting van de oudedagsvoorziening zal leiden tot een afname van de oudedagsvoorziening. In de situatie dat de termijnen van de oudedagsvoorziening reeds zijn ingegaan, zal de negatieve oprenting van de oudedagsvoorziening een verlaging van de toekomstige oudedagsvoorziening -termijnen tot gevolg hebben.

Bij het geheel of gedeeltelijk achterwege laten van de (negatieve) oprenting van de oudedagsvoorziening wordt niet meer voldaan aan de fiscale voorwaarden zoals die gelden voor de oudedagsvoorziening. In dat geval wordt de oudedagsvoorziening fiscaal onzuiver. De waarde van de oudedagsvoorziening wordt dan tot het loon uit een vroegere dienstbetrekking van de aanspraakgerechtigde gerekend. Bovendien zal de aanspraakgerechtigde dan revisierente verschuldigd zijn.

Laat uw reactie achter

Copyright ©2013. All Rights Reserved.